RAJD ROWEROWY RAWICZ-OSIEK-RAWICZ


W sobotę 24 września 2022 roku słuchaczki Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięły udział w rajdzie promującym ścieżkę rowerową Rawicz – Osiek. Piękny dzień sprzyjał uczestnikom. Opieka Starosty pana Adama Sperzyńskiego prowadzącego grupę i Wicestarosty pana Jakuba Morysona zamykającego grupę była bezcenna. Uczestniczki otrzymały kamizelki i paski odblaskowe oraz mapę tras rowerowych znajdujących się na terenie Powiatu Rawickiego. Nad bezpieczeństwem czuwała również ekipa techniczna.

Grupa na krótki odpoczynek zatrzymała się w Golejewku. Zwiedziliśmy salę trofeów wyścigów konnych, pucharów i powozownię bryczek, sań, powozów konnych. Obejrzeliśmy również same konie.

Z Golejewka prosto do miejsca odpoczynku - wiaty w Osieku. Tu dołączyła do nas grupa słuchaczy z Pakosławia.

W czasie postoju zostaliśmy po staropolsku ugoszczeni. Wysłuchaliśmy pogadanki funkcjonariuszek Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Rawiczu na temat bezpiecznego korzystania z infrastruktury rowerowej. Był też czas na wspólne zdjęcie.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W RAJDZIE. PROMOCJA ŚCIEŻKI WYPADŁA DOSKONALE - SENIORZY RUTW ZMĘCZENI, ALE ZADOWOLENI WRÓCILI DO DOMU.


Galeria zdjęć


 

RAWICKI JARMARK HISTORYCZNY 2022


    W trzeci weekend września odbył się tegoroczny Rawicki Jarmark Historyczny. Impreza stanowiła zwieńczenie obchodów jubileuszu 760-lecia Sarnowy oraz 380-lecia Bractwa Kurkowego w Rawiczu. Wydarzenie organizowane przez Muzeum Ziemi Rawickiej wpisywało się w Europejskie Dni Dziedzictwa, czyli akcję promującą lokalne zabytki, folklor i historię. W programie jarmarku znalazły się: pokazy dawnych rzemiosł, koncerty, spektakl teatralny, wernisaż wystawy rzeźb Stanisława Tomaszewskiego, kiermasz rękodzieła i produktów regionalnych, plener malarsko-fotograficzny, biesiada literacka, przegląd twórczości artystycznej mieszkańców, przemarsz bractw kurkowych połączony z prezentacją insygniów królewskich.
     Dodatkowo został zorganizowany spacer tematyczny po Sarnowie, pod hasłem „od podgrodzia do kobylinki” - szlakiem najcenniejszych sarnowskich zabytków oraz ciekawych miejsc historycznych. W spacerze uczestniczyła grupa Słuchaczy RUTW. Przeszliśmy wspólnie trasę z Rynku Sarnowskiego do pałacu i pozostałości grodziska średniowiecznego, następnie do kościoła parafialnego, dworca „kobylinki”, przez ulicę Stodołową, z ostatnim przystankiem przy wiatraku. Kolejne spacery będą organizowane w ramach zajęć sekcji historii i tradycji.


Galeria zdjęć


NARODOWE CZYTANIE 2022


    3 września odbyło się Narodowe Czytanie - ogólnopolska akcja pod patronatem Prezydenta RP, popularyzująca czytelnictwo i arcydzieła literatury. Podczas kolejnych edycji akcji od 2012 roku lekturą przewodnią są różne utwory z kanonu literatury polskiej. W tym roku w całej Polsce wspólnie czytano „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, których pierwsze wydanie w 1822 roku zapoczątkowało epokę romantyzmu.
Gospodarzem i organizatorem tegorocznych lokalnych wydarzeń w ramach Narodowego Czytania była Rawicka Biblioteka Publiczna. Wzięli w nich aktywny udział także Słuchacze RUTW. Panie Krystyna Janiszewska i Dorota Mosiek uczestniczyły w międzypokoleniowym czytaniu scenicznym wybranych utworów Mickiewicza, wspólnie z młodzieżą oraz zaproszonymi aktorami.

Zwieńczeniem imprezy był rajd literacki do Konarzewa, gdzie  Mickiewicz przebywał jesienią 1831 roku, goszczony w dworku Bojanowskich. Rajd był współorganizowany przez sekcję historii RUTW, Rawicką Bibliotekę Publiczną oraz Oddział PTTK w Rawiczu. Wzięło w nim udział ponad 40 osób, w tym kilkunastoosobowa reprezentacja RUTW.


  Galeria zdjęć


UNIWERSYTET NA „RYNKU AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW”


W dniach 18-19 czerwca br. w Rawiczu odbył się EkoJarmark – wydarzenie popularyzujące zdrowy styl życia, ekologię, zrównoważony rozwój miasta z poszanowaniem środowiska naturalnego. W tematykę ochrony środowiska wpisywały się tegoroczne prezentacje organizacji pozarządowych, zorganizowane w ramach „Rynku Aktywnych Mieszkańców”. Wśród stowarzyszeń i instytucji działających na rzecz lokalnej społeczności, biorących udział w przedsięwzięciu, był obecny również Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Osoby odwiedzające stoisko RUTW mogły zapoznać się z bieżącą ofertą integracyjno-edukacyjną, a także naszymi dotychczasowymi osiągnięciami. Słuchaczki reprezentujące stowarzyszenie przedstawiły różne formy swojej aktywności, m.in. prace sekcji malarstwa, klubu rękodzieła. Zgodnie z tematem przewodnim imprezy, nie zabrakło wyrobów ekologicznych, wykonanych z naturalnych materiałów, m.in. papieru, sznurka, korka, suszonych kwiatów.

W programie dwudniowego wydarzenia znalazły się również: występy zespołów muzycznych, spektakl dla dzieci, konkurs kulinarny „Smak Tradycji”, pokaz mody ekologicznej, koncert „Śpiewamy dla Ziemi”, pokazy rawickich szkół tańca.


Galeria zdjęć


 

KOMUNIKAT KOŃCOWY

X SPARTAKIADY SENIORÓW

RAWICKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

4 czerwca 2022 roku


Dnia 4 czerwca 2022 r. na terenie kompleksu rekreacyjnego "Zielony Fort" odbyła się X Spartakiada Seniorów. Jej organizatorem był Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, przy wsparciu finansowym Gminy Rawicz. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem medialnym „Życia Rawicza”.

Celem tej sportowej imprezy było uaktywnienie seniorów, zachęcenie do spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, wywołanie uśmiechu i radości na twarzach uczestników. Ważnym elementem była integracja seniorów z młodym pokoleniem i propagowanie pracy w wolontariacie.

Gościem specjalnym wydarzenia był Burmistrz Gminy Rawicz - Pan Grzegorz Kubik, który dokonał uroczystego otwarcia spartakiady.

Należy podkreślić, że jest to już dziesiąta tego typu impreza, przygotowana przez Zarząd RUTW.

W trakcie wydarzenia można było obejrzeć galerię zdjęć dokumentujących sportowe zmagania od 2011 do 2019 roku. W ramach podziękowań organizatorzy przekazali „medale wdzięczności” osobom i instytucjom, które wspierają organizację kolejnych edycji spartakiady.

MEDALE WDZIĘCZNOŚCI otrzymali: Burmistrz Gminy Rawicz - Pan Grzegorz Kubik, Zarząd Ogródków Działkowych „Zielony Fort”, Dyrekcja i Słuchacze Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu, Nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych – Pani Magdalena Ratajczak i Pan Kuba Kasprowicz.

Po uroczystym rozpoczęciu spartakiady uczestnicy przystąpili do sportowej rywalizacji.

Spartakiada skierowana była do mieszkańców Rawicza i okolic, którzy ukończyli 55 rok życia (mogli wziąć udział w 10 konkurencjach sportowo-rekreacyjnych), a pod opieką seniorów mogli startować wnukowie do 12 roku życia (startowali w 5 wybranych konkurencjach).

Każdy uczestnik mógł spędzić aktywnie czas, skorzystać z przyrodniczych uroków i gościnności Rodzinnych Ogrodów Działkowych "ZIELONY FORT”, wziąć udział w rekreacyjnych konkurencjach sprawnościowych zorganizowanych, przeprowadzonych, sędziowanych przez wolontariuszy - młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu.

Dzięki Słuchaczom Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu pod opieką Pani Beaty Wojciechowskiej, Studenci mogli zbadać ciśnienie, poziom cukru, otrzymali fachowe porady odnośnie walki z cukrzycą. Najmilszym jednak dobrodziejstwem był wykonywany masaż rąk, obręczy barkowej i innych części ciała.

Atmosfera była tak przyjemna, że piosenka biesiadna sama cisnęła się na usta. A w wykonania naszych seniorów zabrzmiała bardzo znacząco.

By uatrakcyjnić spotkanie organizatorzy poprosili o występ klub tańca towarzyskiego „SPIN” z rawickiego Domu Kultury. Pod kierunkiem prowadzącej - Pani Katarzyny Akaczonek, młodzi tancerze: Weronika Walszewska i Kamil Łukasiewicz oraz Weronika Nawrocka i Hubert Tomaszewski zaprezentowali swoje umiejętności taneczne. Na zakończenie wszyscy uczestnicy mogli wziąć udział w tańcu integracyjnym przygotowanym przez instruktorkę.

Atrakcją były również animacje przygotowane i prowadzone przez Panią Ewę Romanowską z wolontariuszkami. Celem animatorów było nie tylko zapewnienie uczestnikom spartakiady dodatkowych atrakcji, ale także przeprowadzenie zbiórki funduszy w ramach akcji „Uszko dla Antosia”.

Tradycyjnie organizatorzy poczęstowali uczestników spartakiady, gości, zawodników, wolontariuszy oraz sędziów kawą i ciastem oraz pyszną grochówką z „wkładką”.

Wśród uczestników spartakiady wpisanych na listę startową zostały losowo wybrane osoby, które otrzymały nagrodę za udział w zawodach.

Seniorzy, kobiety i męźczyzni, którzy osiągnęli najlepsze lokaty za trzy pierwsze miejsca otrzymali medale i dyplomy.

WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA (szczegółowe wyniki: czytaj ...)

Po współzawodnictwie w 10 konkurencjach wyłoniono:

NAJAKTYWNIEJSZĄ SENIORKĘ 2022 – Leokadię Mikuśkiewicz

NAJAKTYWNIEJSZEGO SENIORA 2022 – Hieronima Izydorczaka

a po współzawodnictwie juniorów w 5 konkurencjach wyłoniono

NAJAKTYWNIEJSZEGO JUNIORA 2022 – Oliwiera Gierę.

Najaktywniejsi otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody.


Organizatorzy X Spartakiady Seniorów Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku serdecznie dziękują wszystkim którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia naszego spotkania, a w szczególności:

sponsorom

- Gminie Rawicz

- redakcji "Życia Rawicza"

- Wiesława Nowakowska Piekarnia Sobiałkowo

- Zofii Bujak

- FIRMIE "Pagmer”

- Zarządowi Rodzinnych Ogródków Działkowych „Zielony Fort” w Rawicz

- Muzeum Ziemi Rawickiej

- Gabinetowi Fizjoterapii w Centrum Fitnessu i Fizjoterapii SPORT & MED w Rawiczu

- Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącemu

i wolontariuszom

studentom Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu z opiekunką panią Beatą Wojciechowskiej

uczniom Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu wraz z opiekunami panią Magdaleną Ratajczak, panem Kubą Kasprowiczem

- słuchaczkom RUTW z Klubu Rękodzieła

- pani Katarzynie Akaczonek i członkom Klubu Tańca Towarzyskiego „SPIN” działającym przy Domu Kultury w Rawiczu

- animatorce pani Ewie Romanowskiej.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZARZĄD RUTW


GALERIA ZDJĘĆ


PROGRAM SPARTAKIADYczytaj...      REGULAMIN ZAWODÓW czytaj...        KONKURENCJE czytaj... 

KOŃCOWY KOMUNIKAT czytaj...      WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH KONKURENCJI czytaj...