DZIAŁANIA RUTW W MARCU


1) RUTW POMAGA UKRAINIE

Zarząd RUTW serdecznie dziękuje wszystkim Słuchaczom za wsparcie finansowe akcji Szpitala Powiatowego w Rawiczu i przyłączenie się do zbiórki pieniędzy na środki medyczne dla Ukrainy. Zbiórka pod hasłem „RUTW pomaga Ukrainie” sprawiła, że zebraliśmy 1.500 złotych i przekazaliśmy tę kwotę na wskazane konto. Dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w zbiórkę.

Pozostałe wpłaty prześlemy na konto Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które wspomaga seniorów z lwowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.


2) 1% z PIT NA DZIAŁALNOŚĆ RUTW

W biurze RUTW, dzięki PANI KSIĘGOWEJ, rozliczyć można podatek dochodowy za 2021 rok.


3) 10 marzec spotkanie przy kawie z okazji DNIA KOBIET

Z okazji Dnia Kobiet kameralne grono Słuchaczek RUTW wzięło udział w tradycyjnym „spotkaniu przy kawie”. Integracja przy „małej czarnej” stanowiła doskonałą okazję do wspomnień, żartów, podzielenia się rozmaitymi historiami i wesołymi anegdotami.


4) 15 marzec 2022 r.

Promocja Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w filmie informującym o partnerstwie instytucji i organizacji współpracujących z Centrum Usług Społecznych w Rawiczu.


5) WYKŁAD PLENARNY

Wykładowca: prof. dr hab. Izolda Kiec

O WIECZNEJ DZIEWCZYNIE I JEJ PIOSENKACH” - WYKŁAD PLENARNY W MARCU

17 marca odbył się kolejny w tym roku akademickim wykład plenarny. Jego tematem było życie i twórczość Agnieszki Osieckiej, znanej poetki, reżyserki i dziennikarki, jednej z najpopularniejszych polskich autorek tekstów piosenek, a wśród nich tak „nieśmiertelnych” przebojów, jak „Małgośka”, „Mój pierwszy bal”, „Zielono mi”. Wykład połączony z prezentacją muzyczną wygłosiła prof. dr hab. Izolda Kiec z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, prezeska Fundacji Instytut Kultury Popularnej. Poznaliśmy ważne wycinki biografii Osieckiej. Prelegentka przedstawiła jej twórczość w kontekście doświadczeń biograficznych, relacji damsko-męskich oraz rodzinnych.

Pani Profesor Izolda Kiec od wielu lat prowadzi badania w dziedzinie literaturoznawstwa, teatrologii, biografistyki, historii polskiego kabaretu oraz kultury popularnej. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych, a także popularnonaukowych, w tym m.in. poświęconych właśnie Agnieszce Osieckiej i jej twórczości. Za osiągnięcia naukowe została nagrodzona odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2016), ponadto dotychczas była stypendystką Fundacji Nauki Polskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego.


6) ROWERY Z GOSIĄ

24 marca Słuchaczki wyruszyły z okolic stadionu żużlowego drogą techniczną S5 na trasę wiosennej wyprawy rowerowej, liczącą 21,71 km długości. Wspaniała słoneczna pogoda sprawiła, że udział wzięła rekordowa grupa rowerzystek.

GALERIA ZDJĘĆ


7) 25 marzec 2022 r. UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH ODSŁONIĘCIA TABLICY

Delegacja Słuchaczy RUTW brała udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej przybycie repatriantów do Rawicza.

„Pamięci wysiedlonych z kresów wschodnich Rzeczypospolitej, dla których po roku 1945 rawicki dworzec był kolejnym etapem pełnej trudów podróży na nowe miejsce osiedlenia. Mieszkańcy Rawicza” - taki tekst zamieszczono na tablicy odsłoniętej na budynku dworca PKP w Rawiczu.

Warto wspomnieć, że w powojennym procederze przesiedleń z Kresów Rawicz odgrywał znaczącą rolę jako jeden z tzw. „punktów etapowych” na trasach transportów repatriacyjnych. W latach 1945-1946 na rawickim dworcu niemal codziennie zatrzymywały się transporty liczące średnio 700-800 pasażerów. Stacja Rawicz była dla nich punktem przesiadkowym lub docelowym w wielodniowej, a nawet wielotygodniowej wyczerpującej podróży ze Wschodu. Wiele rodzin repatriantów z Kresów osiedliło się na stałe na terenie powiatu rawickiego, m.in. w Rawiczu, Szymanowie, Dębnie Polskim, Bojanowie i Gołaszynie.


8) APLIKACJA - 28 marzec 2022 r.

Udział słuchaczy RUTW w spotkaniu dotyczącym tworzonej aplikacji telefonicznej dla obywateli miasta Rawicza. Aplikacja ta ma zawierać wiele informacji ułatwiających życie mieszkańcom, ma pomóc stworzyć przyjazne, bezpieczne, ekonomiczne miasto. Seniorzy uczestniczyli w warsztatach konsultacyjnych i spacerze poznawczym zorganizowanych przez przedstawicieli Burmistrza Gminy Rawicz. Przekazaliśmy swoje opinie, uwagi, potrzeby, propozycje.


9) Podpisanie umowy z Urzędem Miejskim Gminy Rawicz oraz Urzędem Miasta i Gminy Jutrosin w sprawie otrzymanej dotacji na działalność RUTW.

Starostwo Powiatowe w Rawiczu ogłosiło wyniki konkursu, otrzymaliśmy dofinansowanie na działalności Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.


 

NASZE DZIAŁANIA PODJĘTE W LUTYM (2022 rok)


1). 08.02 - podpisanie umowy partnerskiej w Centrum Usług Społecznych


2). 10.02 - kulig Szklarska Poręba

Grupa słuchaczek RUTW wybrała się na wycieczkę do Szklarskiej Poręby. Pierwszym przystankiem naszej wyprawy były Pilchowice, gdzie zwiedzaliśmy Hutę Szkła Kryształowego „Julia”. Przewodnik bardzo ciekawie przedstawił nam całą historię powstania i działania huty po dzień dzisiejszy. Mieliśmy okazję zobaczyć proces powstawania szkła od masy szklanej do pięknie ręcznie zdobionych gotowych produktów.

Jednak głównym punktem programu był kulig w Szklarskiej Porębie. W pięknej zimowej aurze czekały na nas przystrojone konie i sanie. Z piosenką na ustach przemierzaliśmy leśne dukty w Karkonoszach. Zwieńczeniem zimowej sanny było ognisko z pieczeniem kiełbasek, przygotowane w lesie. Biesiadowaniu, żartom, kawałom nie było końca. Szczęśliwi, pełni wrażeń, wieczorową porą wróciliśmy do domu.

GALERIA ZDJĘĆ


3). Akcja charytatywna „Serduszko dla Oskarka”

Wolontariuszki działające w RUTW postanowiły wesprzeć działania CARITAS.

Nasi słuchacze nie szczędzili „grosika” dla chorego chłopca. Dziękujemy.


4). 17.02 - odbył się wykład plenarny na temat: „Czy uda się nam zapalić Słońce na Ziemi”.

Gościem naszego Uniwersytetu był prof. dr hab. Wojciech Nawrocik, polski fizyk, profesor nauk fizycznych, specjalizujący się w badaniu struktury i dynamiki kryształów molekularnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Popularyzator fizyki. Profesor – senior UAM. Za swoje dokonania został odznaczony w 2019 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dowiedzieliśmy się o trwających od wielu lat badaniach, których celem jest poszukiwanie nowych źródeł energii. Naukowcy, inżynierowie badają możliwości wykorzystania fuzji w warunkach ziemskich do wytworzenia energii bezpiecznej, nieemitującej CO2.

Podczas wykładu Profesor przedstawił reakcje fuzji termojądrowej zachodzącej na Słońcu, odpowiedzialnej za łączenie się jąder wodoru w jądra helu, podczas której wyzwolona jest olbrzymia energia.

Kilka lat temu kraje o najwyższym poziomie technologicznym rozpoczęły budowę reaktora o nazwie ITER, w którym reakcje fuzji jąder deuteru i trytu (izotopów wodoru) będą realizowane w sposób kontrolowany.

W niedalekiej przyszłości reaktory termojądrowe mają być wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej.


5). 20.02 - (niedziela) wyjazd do Wrocławia

Grupa studentów wzięła udział w spektaklu muzycznym w Teatrze Capitol pod tytułem: „MOCK. CZARNA BURLESKA”.


6). 23.02 - złożenie projektu do Burmistrza Gminy Jutrosin o dofinansowanie działalności RUTW - oddziału zamiejscowego w Jutrosinie.

7). 28.02 - złożenie projektu do Starostwa Powiatowego w Rawiczu o dofinansowanie działalności Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przez Powiat Rawicki.


 

NASZE DZIAŁANIA PODJĘTE W STYCZNIU:


1. KONCERT NOWOROCZNY w ZAMKU w Rydzynie

Dnia 16 stycznia 2022 r. grupa rawickich słuchaczy RUTW postanowiła uczestniczyć w tradycyjnym koncercie noworocznym organizowanym w zamku w Rydzynie. Niedzielne popołudnie urozmaicił nam koncert Capelli Zamku Rydzyńskiego wraz z zaproszonymi solistami.

2. SPOTKANIE PARTNERSKIE

18 stycznia 2022 r. odbyło się partnerskie spotkanie w Centrum Usług Społecznych, na którym przedstawiono tegoroczne propozycje instytucji gminnych i możliwości aktywności organizacji pozarządowych dla społeczeństwa Rawicza.

3. FERIE Z HISTORIĄ

Słuchacze sekcji historii i tradycji regionu uczestniczyli w dniu 27 stycznia br. w prelekcji historycznej zorganizowanej w Muzeum Ziemi Rawickiej. Temat spotkania był związany z prezentowaną w muzeum wystawą czasową pt. „17 Pułk Ułanów Wielkopolskich i 55 Poznański Pułk Piechoty w Lesznie i Rawiczu – 18 lat wspólnej historii”, którą uczestnicy mieli okazję również obejrzeć. Prelekcję wygłosił Pan dr Tomasz Kościański, Kierownik Działu Ewidencji, Opracowywania i Udostępniania Zasobu Archiwum Państwowego w Lesznie, który jest jednocześnie autorem tej wystawy i towarzyszącej jej publikacji w formie bogato ilustrowanego katalogu z kalendarium.

Słuchacze zainteresowani lokalną historią poszerzyli swoją wiedzę o dziejach Rawicza jako miasta garnizonowego, obejrzeli wiele archiwalnych fotografii dokumentujących życie i służbę żołnierzy w rawickich oraz leszczyńskich koszarach w dwudziestoleciu międzywojennym, a także muzealne eksponaty z kolekcji militariów.

GALERIA ZDJĘĆ


DZIAŁANIA WOLONTARIUSZEK (grudzień 2021-styczeń 2022)


1. "Kuźnia Wiedzy"

Od września do chwili obecnej Seniorki Wolontariuszki wspierają realizację usługi społecznej pt. "Kuźnia Wiedzy", której celem jest rozwój usług społecznych na poziomie lokalnym na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną. Tym razem wspólnie wykonywano biżuterię w formie prezentu oraz pieczono i dekorowano pierniki bożonarodzeniowe.

2. Wolontariat w placówce wsparcia dziennego.

Wolontariuszki RUTW dzielnie wspierają funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rawiczu. Podczas odwiedzin wspierają dzieci w nauce, proponują także ciekawe aktywności z zakresu spędzania czasu wolnego.

3. Wspólna akcja "Paczka do ZOL"

W ramach współpracy z rawickimi szkołami, RUTW i CUS przygotowano paczki dla podopiecznych ZOL, które zawierały drobne upominki rękodzielnicze, herbatki oraz kartki z życzeniami.

4. Wolontariat senioralny laureatem konkursu "Wielkopolska otwarta na Wolontariat"

Wolontariuszki Seniorki wraz z Lokalnym Centrum Wolontariatu w Rawiczu zostały laureatem konkursu Wielkopolska otwarta na Wolontariat, edycja 2021 r. Nagrodzona została ich systematyczna praca na rzecz dzieci z gminy Rawicz. Za uzyskaną nagrodę finansową wolontariuszki oraz LCW zakupili akcesoria animacyjne, gry planszowe oraz zabawki do oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego w Rawiczu, za co otrzymały podziękowania od władz szpitala.


GALERIA ZDJĘĆ


 

RAWICKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY 2021


W dniach 18-19 grudnia 2021 na RYNKU w Rawiczu odbył się tradycyjny JARMARK ŚWIĄTECZNY, na który w tym roku zaprasił Dom Kultury w Rawiczu przy wsparciu Gminy Rawicz, Muzeum Ziemi Rawickiej, OSiR, ZUK i CUS. Przez dwa dni można było skorzystać z usług straganów z rękodziełem, a w sobotę odbyły się występy artystyczne i spotkanie dzieci z Mikołajem.

Na jednym ze straganów z rękodziełem, cieszącym się dużym zainteresowaniem, swoje wyroby prezentowały słuchaczki RUTW.

Bardzo dziękujemy koleżankom za godne reprezrentowanie NASZEGO UNIWERSYTETU na JARMARKU.