RAWICKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY 2021


W dniach 18-19 grudnia 2021 na RYNKU w Rawiczu odbył się tradycyjny JARMARK ŚWIĄTECZNY, na który w tym roku zaprasił Dom Kultury w Rawiczu przy wsparciu Gminy Rawicz, Muzeum Ziemi Rawickiej, OSiR, ZUK i CUS. Przez dwa dni można było skorzystać z usług straganów z rękodziełem, a w sobotę odbyły się występy artystyczne i spotkanie dzieci z Mikołajem.

Na jednym ze straganów z rękodziełem, cieszącym się dużym zainteresowaniem, swoje wyroby prezentowały słuchaczki RUTW.

Bardzo dziękujemy koleżankom za godne reprezrentowanie NASZEGO UNIWERSYTETU na JARMARKU.


ADWENTOWA WYCIECZKA DO POZNANIA


Smak pierników i słynnych poznańskich rogali towarzyszyły uczestnikom przedświątecznej wycieczki do Poznania. Grupa Słuchaczy RUTW wyjechała do stolicy Wielkopolski 9 grudnia br. Najważniejszym punktem programu była wizyta w Rogalowym Muzeum Poznania na Starym Rynku i udział w warsztatach rogalowo-koziołkowych. W trakcie pokazów kulinarnych uczestnicy sami wcielili się w role cukierników, a ponadto wysłuchali prelekcji o gwarze poznańskiej. Następnie odwiedzili „Betlejem Poznańskie” – jeden z największych i najpopularniejszych jarmarków bożonarodzeniowych w Polsce. Z grudniową aurą za oknami kontrastował kończący wycieczkę pobyt w palmiarni, w przestrzeni wypełnionej malowniczą, egzotyczną roślinnością.


Turystyczne wyprawy RUTW będziemy kontynuować w 2022 roku. Do zobaczenia na szlakach!


GALERIA ZDJĘĆ


 

Przedświąteczny wykład plenarny


Dnia 16 grudnia 2021 roku w Domu Kultury w Rawiczu odbył się ostatni w tym roku wykład plenarny dla Słuchaczy Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W tak trudnym okresie, przesiąkniętym niepewnością i strachem, nadszedł moment, by w sposób miły, serdeczny, radosny, wręcz rodzinny zbudować wspólnie nastrój świąteczny.

Temat: "Muzyka, melodie i piosenki tworzą atmosferę świąteczną" był wspaniałym środkiem na poprawienie humorów i rozjaśnienie zasmuconych twarzy Seniorów.

W rolę wykładowcy wcielił się Pan Dariusz Taraszkiewicz, który humorystycznie, a zarazem dostojnie przybliżył temat. Zaproszenie do uczestnictwa w wykładzie przyjęła Pani Barbara Ducka - artystka Teatru Rozrywki w Chorzowie. Usłyszeliśmy wybrane utwory muzyczne, od smutnych i poważnych pieśni do radosnych, wesołych i świątecznych przebojów.

Należy przyznać, że muzyka, melodie i piosenki poprawiają nasze usposobienie, tworzą atmosferę świąteczną.

Po życzeniach świątecznych wypowiedzianych przez Prezesa RUTW uczestnicy wydarzenia zanucili wspólnie kolędę.


             W E S O Ł Y C H  Ś W I Ą T


 

Słuchacze RUTW ponownie zadeklarowali chęć pracy w wolontariacie. W roku akademickim 2021/2022 pracę i działania wolontariuszy podjęła się koordynować Pani Krystyna Janiszewska.

Chętnych słuchaczy prosimy o kontakt z koordynatorem.

Dziękujemy. Życzymy powodzenia i zadowolenia.


Akcje wolontariackie: wrzesień - listopad 2021 czytaj więcej ...


 

NORWID I JEGO RODZINA” - WYKŁAD PLENARNY


Dnia 18 listopada 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie Studentów Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, mające formę wykładu akademickiego. Temat wykładu - „Norwid i jego rodzina” wpisał się w obchodzony obecnie „Rok Cypriana Kamila Norwida”, ustanowiony przez Sejm RP w celu upamiętnienia 200-lecia urodzin poety.

Wykład wygłosiła Pani dr hab. Zofia Dambek-Giallelis z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która jest jedną z najwybitniejszych badaczek życiorysu artysty, a zarazem autorką licznych publikacji poświęconych jego twórczości. Słuchacze zdobyli wiedzę na temat rodzinnych korzeni i koligacji pisarza określanego mianem „wyklętego geniusza”. Treść wykładu wzbogaciły również liczne anegdoty obyczajowe i ciekawostki biograficzne dotyczące Norwida i jego przodków.


GALERIA ZDJĘĆ