W dniu 17 lutego 2011r. gościliśmy Asyryjczyka prof. dr hab. MICHAELA ABDALLA, który wygłosił niezwykle interesyjący wykład pt.

 

" Tradycje postne u chrześcijan Bliskiego Wschodu".

 

Wykładowca spędził młodość na syryjskiej prowincji, uczęszczał do szkoły podstawowej, w której posługiwał się językiem arameńskim, tym którym nauczał Chrystus.

 

Podkreślał, że wychował się w społeczności chrześcijańskiej, która pielęgnuje stare tradycje.

 

Post poprzedza każde święta jest formą przygotowania do tych świąt, sposobem oczyszczenia ciała, wyciszenia umysłu, jest też elementem oddziaływania wychowawczego.

 


Podkreślić należy, że kolejny ciekawy wykład mieliśmy dzięki współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu a personalnie z profesorem Piotrem Nowakiem.

 

Z okazji zakończenia Roku Chopinowskiego odbył się w sali kina "Promień" koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu Eleonory i Ryszarda Biberstajnów oraz ich syna - Tomasza.

Państwo Biberstajnowie recytowali swoje wiersze, a ich syn grał utwory Fryderyka Chopina.

Licznie zgromadzeni słuchacze podziękowali artystom owacją na stojąco i było to najlepsze odzwierciedlenie nastrojów i wzruszeń dostarczonych przez wykonawców.

Dziękujemy koledze Jerzemu Chrobotowi za zorganizowanie tego pięknego koncertu.

W czwartek dnia 20 stycznia 2011r. wysłuchaliśmy wykładu o molekularnych tajemnicach życia wygłoszonego przez Pana prof. dra hab. Michała M. Sikorskiego.

Profesor Michał M. Sikorski wywodzi się z ziemi rawickiej. W Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu uzyskał maturę w 1968r. Obecnie kieruje Zespołem Biochemii Białka w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

Wykładowca wprowadził słuchaczy w świat enzymów, białek, RNA i DNA. Opowiedział o alergenach wywołujących uczulenia, a także o genomie człowieka.

Na zakończenie wykładu Profesor zaprosił grupę studentów RUTW do odwiedzenia poznańskiego Instytutu. Z zaproszenia niebawem skorzystamy.

W czwartek 16 grudnia 2010 r. studenci-seniorzy wysłuchali w rawickim kinie wspaniałego koncertu kolęd w wykonaniu Pani Anny Majkut-Polańskiej i Pana Andrzeja Walusa.
Pan Andrzej Walus opowiedział też słuchaczom historię kolęd i pastorałek w Polsce i na świecie.
Przed koncertem odbyła się uroczystość podziękowania za pracę w Zarządzie I kadencji Paniom: Marii Gutowskiej i Alicji Kaczmarek.
Na okolicznościowej wystawie uczestnicy koncertu mieli okazję podziwiać piękne prace o tematyce bożonarodzeniowej wykonane przez słuchaczy RUTW.

W czwartek 25.11.2010 r. w sali kina „Promień” odbyło się Ogólne Zgromadzenie Członków - sprawozdawczo-wyborcze.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w okresie I kadencji oraz wysłuchaniu sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi za lata 2007 - 2010.

 

Dokonano wyboru nowych władz RUTW:


- Zarząd:

prezes Zarządu - Wincenty Figielek
wiceprezes ds. programowych - Bogdana Niemierko
wiceprezes ds. współpracy regionalnej - Grzegorz Kubik
sekretarz - Maria Maćkowiak
skarbnik - Mirosława Rydzoń
członek Zarządu ds. informacji i kontaktów ze słuchaczami - Jerzy Chrobot
członek Zarządu ds. rekreacji ruchowej - Ewa Chorzępa
członek Zarządu ds. sekcji tematycznych i klubów zainteresowań - Katarzyna Chromicz
członek Zarządu ds. kulturalnych - Monika Szymańska
członek Zarządu ds. Oddziału Zamiejscowego - Miłosława Jędrkowiak

- Komisja Rewizyjna:

przewodniczący - Wiesław Mazurek
z-ca przewodniczącego - Elżbieta Jeruzel
sekretarz - Alina Bątkiewicz
członek - Liliana Kajewska

- Sąd Koleżeński:

przewodniczący - Stanisław Kobusiński
w-ce przewodnicząca - Krystyna Jaróżek
sekretarz - Hanna Kwiecińska