Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku - kopiuj
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STUDENTA

Przed wypełnieniem i złożeniem deklaracji prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

dla członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rawiczu

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- dalej RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rawiczu przy ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego nr 29 a, 63-900 Rawicz

  2. Administrator danych nie jest zobowiązany do powołania inspektora ochrony danych.

  3. Rodzaj gromadzonych danych: imię, nazwisko, PESEL, wykształcenie, status, adres zamieszkania, telefon, adres e-mail.

  4. Przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do:

- realizacji praw i obowiązków wynikających z członkowstwa w Stowarzyszeniu,

- realizacji zadań wynikających ze Statutu Stowarzyszenia,

- celów statystycznych

na podstawie:

Art.6 ust.1 lit. a – przetwarzanie danych wizerunkowych na podstawie wyrażonej zgody,

Art.6 ust.1 lit. b - przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy której jesteś stroną,

Art.6 ust.1 lit. c – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego przez administratora,

Art.6 ust.1 lit. e- przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania zadań w interesie publicznym.

  1. Dane osobowe Pani/Pana przechowywane będą przez okres niezbędny na potrzeby realizacji zadań oraz obowiązków statystycznych i archiwalnych.

  2. Pani/Pana dane mogą być udostępniane wyłączne podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

  3. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie gdy przetwarzanie odbywa się na jej podstawie.

  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia Pani/Pana w poczet członków stowarzyszenia oraz korzystania z uprawnień wynikających z działalności statutowej. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych wizerunkowych jest dobrowolne.

  5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich organizacji międzynarodowych.


 

JSN Epic 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework