WYJAZD DO WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO - ZAPROSZENIE


Klub Turystyki RUTW zaprasza Słuchaczy na wspólny wiosenny wyjazd do Wielkopolskiego Parku Narodowego i Puszczykowa. Wycieczka jest planowana w terminie 8 maja br. (środa), przejazd pociągiem osobowym. W programie: przejście leśnym zielonym szlakiem turystycznym im. Arkadego Fiedlera od dworca PKP Puszczykowo wzdłuż brzegu Warty do Muzeum – Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera (ok. 5 km), zwiedzanie muzeum.

Informacje organizacyjne: wyjazd z Rawicza pociągiem PolRegio do Puszczykowa, godz. 9.59, powrót pociągiem osobowym KW z Puszczykowa ok. 15.00-16.00 (w zależności od pogody). Uczestnicy we własnym zakresie kupują bilety kolejowe oraz bilet wstępu do Muzeum Arkadego Fiedlera (cena 15/13 zł, zakup na miejscu w kasie). W sytuacji bardzo złej pogody wyjazd zostanie przełożony na inny termin.

Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o zgłoszenie uczestnictwa u koordynatorów klubu: Dorota (tel. 602 290 533), Marta (tel. 609 383 532).


 

Klub ROWERY z Małgosią zaprasza na kolejne spotkanie 19.04.2024 godz.10.00 (zbiórka przy Zielonym Forcie ul. Świętojańska) - SPOTKANIE ODWOŁANE.

OGÓLNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW RUTW - 18.04.2024 godz.16.00


 

Uchwała nr 3/2024 z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie zwołania Ogólnego

 

Zgromadzenia Członków Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku


 

Zarząd RUTW zwołuje na dzień 18 kwietnia 2024 roku, godzina 16.00, w Domu

 

Kultury w Rawiczu, Ogólne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków

 

Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, z następującym porządkiem obrad:

 

1) Otwarcie Ogólnego Zgromadzenia.

 

2) Wybór przewodniczącego Zgromadzenia, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej.

 

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Ogólnego Zgromadzenia i zdolności do

 

podejmowania uchwał.

 

4) Przyjęcie porządku obrad.

 

5) Przedstawienie sprawozdań za rok 2023:

 

merytorycznego, finansowego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.

 

6) Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

 

7) Podjęcie uchwał ws. zatwierdzenia sprawozdań:

 

- merytorycznego za rok 2023

 

- finansowego za rok 2023

 

- Komisji Rewizyjnej za rok 2023

 

- Sądu Koleżeńskiego za rok 2023.

 

8) Podjęcie uchwały ws rozliczenia wyniku finansowego za rok 2023.

 

9) Przedstawienie Planu Działalności RUTW na rok 2024 i podjęcie uchwały ws.

 

zatwierdzenia planu działalności RUTW na rok 2024.

 

10) Przedstawienie preliminarza na rok 2024 i podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia

 

preliminarza na rok 2024.

 

11) Wolne głosy i wnioski:

 

- propozycja powiększenia liczby członków Zarządu.

 

12) Informacja o zgłaszanych uchwałach i wnioskach.

 

13) Zamknięcie obrad.

 

WYCIECZKA JEDNODNIOWA DO DOLINY BARYCZY

 


W dniu 17 maja 2024 roku (piątek) organizujemy wycieczkę jednodniową do „Doliny Baryczy”.

 

W programie:

 

- BARANOWICE jedyny zachowany szlaban granicy polsko-niemieckiej. Inscenizacja i spotkanie z Milicką Grupą Rekonstrukcyjną,

 

- RUDA SUŁOWSKA zwiedzanie Skansenu Rybackiego, możliwość zakupu karpia,

 

- MILICZ szlak zabytków i legend, przerwa na kawę w cukierni „Familijna”,

 

- REZERWAT STAWY MILICKIE, obserwacja przyrody,

1 wariant - spacer po widokowych groblach (2 – 4 km)

2 wariant – przejazd meleksem po rezerwacie (45,00 zł.),

 

- OGNISKO (produkty we własnym zakresie), krótki koncert przy ognisku,

 

- opieka przewodnika.

 

Zapisy i wpłaty w biurze RUTW. Ilość miejsc ograniczona – 28 osób.

 

Koszt wycieczki:

1 wariant - 85 zł od osoby

2 wariant (z przejazdem meleksem) - 130 zł od osoby.

 


ZAPRASZMY


 

WYJAZD NA TARGI POZNAŃSKIE Z KLUBEM TURYSTYKI


Klub turystyki RUTW organizuje wspólny wyjazd do Poznania i udział w targach tematycznych odbywających się w terminie 9 marca br. (sobota). W programie: Poznańskie Targi Książki, Festiwal Roślin – Wiosna 2024, Targi Edukacyjne 2024, opcjonalnie również spacer na Stary Rynek otwarty po rewitalizacji.

Informacje organizacyjne:

- wyjazd pociągiem w terminie 9 marca br. (sobota), każdy uczestnik we własnym zakresie kupuje bilety na przejazd pociągami: Rawicz – Poznań 9.58 (pociąg osobowy PolRegio), Poznań – Rawicz 16.50 (pociąg osobowy PolRegio). Zbiórka uczestników na dworcu PKP w Rawiczu ok. 9.45;

- każdy uczestnik we własnym zakresie kupuje bilet wstępu na Poznańskie Targi Książki: po przyjeździe w kasie MTP lub przez internet i aplikację https://tobilet.pl/poznanskie-targi-ksiazki-2024.html (koszt biletu 15 zł normalny lub ulgowy dla osób posiadających legitymację seniora), wstęp na pozostałe targi jest bezpłatny lub w ramach karnetu na Poznańskie Targi Książki;

- w programie Poznańskich Targów Książki: stoiska wydawnictw i zakupy książek w promocyjnych cenach (lista wystawców: https://targiksiazki.pl/media/iucdsp30/lista-wystawc%C3%B3w-stan-na-27-02-2023-v2.pdf), spotkania z pisarzami, giełda winyli, wystawy ilustracji, wykłady dla czytelników;

- informacje i zgłoszenia: Dorota (tel. 601 290 533), Marta (tel. 609 383 532).

​ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!