Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku - kopiuj
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

SAMORZĄD SŁUCHACZY 2022/2023


Przewodnicząca - Elżbieta Szulc

V-ce przewodnicząca - Halina Murkowska

Sekretarz - Mirosław Szydłowski


STAROSTOWIE GRUP 2022/2023 SEKCJE:


ZDROWIE - Stanisława Wojciechowska 

HISTORIA I TRADYCJA REGIONU - Urszula Karpińska 

KOMPUTER OD PODSTAW - Mirosław Szydłowski 

MALARSKA - Halina Murkowska

JĘZYK ANGIELSKI - Stanisław Kudak 

REHABILITACJA I GRUPA (Kasia) - Beata Izdebska 

REHABILITACJA II GRUPA (Ola) - Elżbieta Kaźmierczak 

REHABILITACJA III GRUPA (Ola) - Jolanta Tomaszewska

REHABILITACJA IV GRUPA (Kasia) - Ewa Jóska

REHABILITACJA TAŃCEM - Elżbieta Szulc

FITNESS (J)

FITNESS (E) - Łucja Pawlak 

JOGA - Anna Hupa

JOGA NA KRZESŁACH - Halina Funka

BASEN - Miarosław Szydłowski 


STAROSTOWIE GRUP 2022/2023 - KLUBY:


SIATKÓWKA - Przemysław Skotarek

TENIS STOŁOWY - Zdzisław Ziarczyk

RĘKODZIEŁO - Ewelina Lindel-Buda 

PIOSENKI - Ewelina Lindel-Buda

BRYDŻ I GRY PLANSZOWE - Dorota Mosiek, Monika Szymańska

HISTORIA SZTUKI - Helena Szczypko

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY - Krystyna Janiszewska

NORDIC WALKING - Anna Tarka

KLUB MELOMANA - Stanisław Kobusiński 

WOLONTARIAT - Krystyna Janiszewska 

ROWERY - Małgorzata Przeniczna 

SPOTKANIA PRZY KAWIE - Irena Kwiecińska


Członkowie Zarządu do kontaktu ze słuchaczami: Dorota Mosiek i Ewelina Lindel-Buda.
ZASADY POWOŁANIA I ZADANIA SAMORZĄDU SŁUCHACZY RUTW:

1. Każda sekcja wybiera swojego przedstawiciela – starostę grupy.

2. Starostowie grup tworzą Samorząd, który wyłoni spośród siebie przewodniczącego, v-ce przewodniczącego, sekretarza.

3. Samorząd działa kolegialnie, a w jego imieniu wypowiada się powołany przez starostów przewodniczący.

4. Kadencja Samorządu trwa 1 rok akademicki.

5. Samorząd spotyka się na zebraniach w zależności od potrzeb.

W posiedzeniach Samorządu bierze udział Prezes Zarządu lub wyznaczony przez Prezesa członek Zarządu.

5. Posiedzenia Samorządu są protokołowane.

6. Przewodniczący Samorządu Słuchaczy bierze udział w posiedzeniach Zarządu RUTW.

7. Rada Słuchaczy pełni funkcje doradcze wobec Zarządu. Do zakresu działania Samorządu Słuchaczy należy między innymi:

- współdziałanie w ustalaniu harmonogramu zajęć

- prezentowanie wniosków i opinii słuchaczy oraz przedstawienie ich Zarządowi

- współdecydowanie w sprawach istotnych w działalności RUTW (np. wysokość składek, ubezpieczenie słuchaczy)

- współdziałanie z Zarządem w zakresie organizowania działalności kulturalnej, sportowej, a także przy organizacji imprez okolicznościowych. 

SAMORZĄD SŁUCHACZY (archiwum)


HALINA GIZIŃSKA - przewodnicząca

TERESA MIKOŁAJCZAK - v-ce przewodnicząca

HALINA MURKOWSKA - sekretarz


PRZEDSTAWICIELE SEKCJI:

I. SEKCJA JĘZYKA ANGIELSKIEGO: grupa początkująca - Teresa Kazubska; grupa zaawansowana - Halina Gizińska

II.SEKCJA ZDROWIA: Eugenia Pieprzyk

III. SEKCJA HISTORII I TRADYCJI REGIONU: Urszula Karpińska

IV. SEKCJA MALARSKA: Joanna Kot

V. SEKCJA MULTIMEDIALNA: Felicja Klimczak

VI. SEKCJE RUCHOWE:

SEKCJA REHABILITACJI - grupa 1 (O.K) - Henryk Krawczyk; grupa 2 (I.S) - ;

grupa 3 (O.K.) - Irena Mrugalskagrupa 4 (B.K) - Jolanta Tomaszewska

REHABILITACJA TAŃCEM -  Halina Kunicka

JOGA - grupa 1 - Teresa Mikołajczakgrupa 2 - Wanda Chuda

FITNESS - grupa 1 (pon) - Krystyna Przybylskagrupa 2 (śr.) - Teresa Matysiakgrupa 3 (pn.) - Halina Murkowska

PŁYWANIE - grupa 1 i 2 - Anna Nochelska

REKREACJA MĘSKA - Stanisław WalkowiakJSN Epic 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework