Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku - kopiuj
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

PROPOZYCJE NA LUTY, program "Majster dla Seniora" oraz NOWY PROJEKT  (czytaj więcej ...) 

ZAPRASZAMY DO NOWEGO PROJEKTU:

REKRUTACJA DO PROJEKTU 

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje o rekrutacji do nowego projektu. 

Rekrutacja w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb” jest otwarta dla wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie spełniających warunki rekrutacyjne.

Projekt skierowany jest do:

1. Mieszkańców Gminy Rawicz (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: Rozdział II art. 25 miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu)
2. Osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego; w szczególności do osób:
- o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
- z niepełnosprawnością sprzężoną;
- z chorobami psychicznymi;
- z niepełnosprawnością intelektualną;
- z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10);
- korzystających z programu FE PŻ;
- zamieszkujących samotnie;
- oraz ich otoczenia.

Wszystkie osoby zainteresowane wsparciem w zakresie świadczenia usług społecznych w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb” prosimy o kontakt z Koordynatorami Indywidualnych Planów Usług Społecznych:

Wojciech Bawolski, Agnieszka Dałkowska tel. (65) 546-10-02, biuro nr 103

Dokumenty do pobrania i informacje o projekcie:
https://cusrawicz.pl/index.php?menu=111&submenu=274


 

PUNKT WSPARCIA SENIORÓW 

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH - PROPOZYCJE DLA SENIORÓW 

JSN Epic 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework