Przedświąteczny wykład plenarny


Dnia 16 grudnia 2021 roku w Domu Kultury w Rawiczu odbył się ostatni w tym roku wykład plenarny dla Słuchaczy Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W tak trudnym okresie, przesiąkniętym niepewnością i strachem, nadszedł moment, by w sposób miły, serdeczny, radosny, wręcz rodzinny zbudować wspólnie nastrój świąteczny.

Temat: "Muzyka, melodie i piosenki tworzą atmosferę świąteczną" był wspaniałym środkiem na poprawienie humorów i rozjaśnienie zasmuconych twarzy Seniorów.

W rolę wykładowcy wcielił się Pan Dariusz Taraszkiewicz, który humorystycznie, a zarazem dostojnie przybliżył temat. Zaproszenie do uczestnictwa w wykładzie przyjęła Pani Barbara Ducka - artystka Teatru Rozrywki w Chorzowie. Usłyszeliśmy wybrane utwory muzyczne, od smutnych i poważnych pieśni do radosnych, wesołych i świątecznych przebojów.

Należy przyznać, że muzyka, melodie i piosenki poprawiają nasze usposobienie, tworzą atmosferę świąteczną.

Po życzeniach świątecznych wypowiedzianych przez Prezesa RUTW uczestnicy wydarzenia zanucili wspólnie kolędę.


             W E S O Ł Y C H  Ś W I Ą T


 

Słuchacze RUTW ponownie zadeklarowali chęć pracy w wolontariacie. W roku akademickim 2021/2022 pracę i działania wolontariuszy podjęła się koordynować Pani Krystyna Janiszewska.

Chętnych słuchaczy prosimy o kontakt z koordynatorem.

Dziękujemy. Życzymy powodzenia i zadowolenia.


Akcje wolontariackie: wrzesień - listopad 2021 czytaj więcej ...


 

NORWID I JEGO RODZINA” - WYKŁAD PLENARNY


Dnia 18 listopada 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie Studentów Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, mające formę wykładu akademickiego. Temat wykładu - „Norwid i jego rodzina” wpisał się w obchodzony obecnie „Rok Cypriana Kamila Norwida”, ustanowiony przez Sejm RP w celu upamiętnienia 200-lecia urodzin poety.

Wykład wygłosiła Pani dr hab. Zofia Dambek-Giallelis z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która jest jedną z najwybitniejszych badaczek życiorysu artysty, a zarazem autorką licznych publikacji poświęconych jego twórczości. Słuchacze zdobyli wiedzę na temat rodzinnych korzeni i koligacji pisarza określanego mianem „wyklętego geniusza”. Treść wykładu wzbogaciły również liczne anegdoty obyczajowe i ciekawostki biograficzne dotyczące Norwida i jego przodków.


GALERIA ZDJĘĆ


SPACER SZLAKIEM MIEJSC PAMIĘCI


W ramach działań sekcji historii i tradycji regionu 13 listopada br. został zorganizowany spacer tematyczny „szlakiem rawickich miejsc pamięci”. Pomimo chłodnej listopadowej aury grupa przeszła kilkukilometrową trasę: od murów Zakładu Karnego, przez Plac Wolności, rynek, planty z pomnikiem Żołnierza Polskiego, ulicą Kadecką, w pobliżu kompleksu obiektów dawnego korpusu kadetów i jednostki wojskowej, do cmentarza parafialnego. Przystanki na szlaku stanowiły pomniki oraz tablice upamiętniające ważne wydarzenia i postaci historyczne.

Przy okazji uczestnicy spaceru obejrzeli plenerową wystawę, przygotowaną przez Muzeum Ziemi Rawickiej, pt. „Wykopaliska na rawickim rynku”, dokumentującą przebieg i efekty prac archeologicznych prowadzonych w latach 2019-2020 w ramach rewitalizacji starówki.

                                        


                            

Projekt „Edukacja-Kwalifikacja-Cyfryzacja”


Dnia 3 listopada odbyło się spotkanie organizacyjne, bezpłatnego dla naszych słuchaczy, kursu komputerowego. Projekt „Edukacja-Kwalifikacja-Cyfryzacja” jest organizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Szkolenie dedykowane jest dla osób w wieku od 25 lat do 74 lat. Celem takiego szkolenia jest nauka/powtórzenie oraz uzupełnienie wiedzy z dziedziny informatycznej, urządzeń mobilnych i przygotowanie kursantów do ewentualnej pracy zdalnej która zaskoczyła nas w okresie pandemii. Organizatorzy pragną nauczyć wszystkich swobodnego posługiwania się komputerem, internetem który może być ułatwieniem w codziennej pracy oraz w życiu.

Na udział w kursie zdecydowało się 30 słuchaczy RUTW, tj. dwie grupy po 15 osób.